Emerytura – przejście do zdrowszego trybu życia

Przejście na emeryturę, dla większości, stanowi radykalną zmianę trybu życia. Dotyczy to szczególnie tych, którym praca wypełniała nieomal cały dzień – od świtu do zmierzchu. Dlatego też, planujący przejście na emeryturę często słyszą: a co ty będziesz teraz robił(a)? Pytanie takie sugeruje, że głównym problemem emeryta jest nadmiar wolnego czasu i brak możliwości jego sensownego zagospodarowania. Okazuje się jednak, że w rozmowach emeryci uskarżają się raczej na brak czasu, niż jego nadmiar.

W okresie przechodzenia na emeryturę przyszli emeryci często składają sobie przyrzeczenia, że wykorzystując możliwość swobodnego planowania rozkładu dnia, wreszcie się wyśpią, przeczytają zaległe lektury, no i, może nawet przede wszystkim, zmienią tryb życia na bardziej zdrowy. Że po prostu, zadbają o swoje zdrowie. Jest to tym bardziej istotne, że nie należy liczyć na szybkie i radykalne zmiany w systemie opieki zdrowotnej, a prawdopodobieństwo zachorowania na przewlekłe choroby wzrasta wraz z upływem lat. Pojawia się też zagrożenie niedołężnością, która uniemożliwi lub przynajmniej ograniczy, samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego. A uzależnienie od innych i bycie ciężarem dla najbliższych, to ostatnia chyba rzecz, jaką chciałby przyszły emeryt czy chciałaby przyszła emerytka.

Nie licząc na innych, sami możemy wpłynąć na jakość i długość swojego życia.

Tajemnica zachowania radości, zdrowia oraz sprawności fizycznej i psychicznej do późnych lat, tkwi w naszym własnym stylu życia. Wiele badań, prowadzonych na całym świecie to potwierdza. Wydaje się zatem, że przejście na emeryturę jest rzeczywiście świetną okazją do zmiany stylu życia. Oczywiście, nie ma żadnej cudownej recepty na spełnienie oczekiwań długiego życia i w świetnej formie, ale można wskazać kierunki naszych świadomych działań.Powszechnie uważa się, że na zdrowy styl życia składa się kilka elementów, a jednym z nich jest systematyczna i na odpowiednim poziomie, aktywność fizyczna.

U starszych osób, blisko wieku emerytalnego, obserwuje się najniższy poziom aktywności fizycznej w porównanie z minionym latami.

Istnieje wiele powodów, aby rozpocząć systematyczny trening fizyczny. Przede wszystkim dla poprawy samopoczucia. Wystarczy spróbować. Istotne jest również to, że ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko m.in. chorób serca, cukrzycy, niektórych nowotworów, zapobiegają upadkom, wzmacniają układ kostny, zmniejszają depresję, a nawet spowalniają procesy starzenia.

Mimo tych udowodnionych korzyści, należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z ćwiczeniami fizycznymi. Dlatego też, podobnie jak sportowcy, przed rozpoczęciem programu ćwiczeń, należy wykonać badanie lekarskie, pozwalające na ocenę stanu zdrowia i ewentualnie określić ograniczenia w wykonywaniu niektórych rodzajów ćwiczeń.

Większość chronicznych problemów zdrowotnych można zmniejszyć lub nawet poprawić poprzez ćwiczenia fizyczne. Warunek, aby wykonywane były w sposób właściwy, w uzgodnieniu z lekarzem, najlepiej specjalistą medycyny sportowej.