Zalecenia treningowe dla osób chorych

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie jest stanem pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”.

Natomiast starzenie się jest definiowane jako proces fizjologiczny nieodwracalny, długotrwały, a zarazem naturalny. Charakteryzuje się obniżeniem funkcji życiowych i szeregiem zmian morfologicznych w poszczególnych narządach, nawet w sytuacji braku zmian chorobowych.

Proces starzenia u człowieka rozpoczyna się już od około 20-25 rok życia. W związku z nim obserwuje się pogorszenie sprawności fizycznej. Dodatkowo pojawiają się ograniczenia wydolności psychicznej czy trudności związane z aktywnością socjalną. 

Regularna aktywność fizyczna, w formie treningu zdrowotnego jest ważna w każdym wieku, ale szczególnie dla osób starszych. Regularna aktywność pozwala na utrzymanie ogólnej sprawności organizmu, poprawia sprawność psychofizyczną. 

Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia ćwiczeń

U osób starszych istnieje duże prawdopodobieństwo występowania choroby przewlekłej. Chociaż radzenie sobie z objawami choroby przewlekłej może utrudniać aktywność fizyczną, odpowiednio dawkowane ćwiczenia zawsze są możliwe — a nawet mogą pomóc złagodzić objawy. W celu uzyskania najlepszych korzyści z ćwiczeń i niwelowania ryzyka kontuzji, konieczny jest dobór indywidualnego programu treningowego oraz odpowiedni sprawowany nad nim nadzór.

Tory starzenia się a przebieg treningu

Według John Rowe i Robert Kahn wyróżnia się trzy tory starzenia się: 

– chorobowy – związany wyraźnie z obecnością chorób,

– zwykły – rola czynników patologicznych jest niewielka,

– korzystny – naturalne, fizjologiczne starzenie się organizmu.  

U osób starzejących się, u których obserwuje się starzenie tzw. korzystne lub zwykłe rekomenduje się trening zgodny z zaleceniami WHO.

Natomiast osoby starzejące się w tzw. sposób chorobowy powinny skorzystać z zaleceń Tudor-Locke związanych z określeniem wskazanej do wykonania w ciągu dnia ilości kroków. 

Zalecenia dotyczące liczby kroków

Tudor – Locke and Bassett sformułowali zalecenia dotyczące codziennej aktywności fizycznej poprzez ilość wykonywanych kroków, mierzonych przy pomocy krokomierzy. Badacze uznają, że każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna. Nawet najprostsza aktywność ruchowa jaką jest chód może przyczynić się do uzyskania minimalnych korzyści zdrowotnych u osób starszych (powyżej 65 roku życia) i z różnymi niepełnosprawnościami. W związku z tym osoby z chorobami współistniejącymi, które uniemożliwiają realizacje treningowych zaleceń WHO powinni wykonywać tyle kroków dziennie ile mogą.Badacze rekomendują, także wykonywanie minimalnie od 7000 do 10000 kroków dziennie dla zdrowych osób starszych, z czego 3000 kroków marszu szybkim tempem.