Podstawowy program ćwiczeń równowagi

Według Światowej Organizacji Zdrowia „Upadek” jest zdarzeniem w wyniku, którego człowiek niezamierzenie znalazł się na podłodze czy na ziemi. Działy statystyczne WHO nie pozwalają wliczać do tych zdarzeń żadnych wypadków komunikacyjnych czy upadków z winy innej osoby. Pomimo tego liczba upadków dotycząca osób starszych na świecie jest szokująco dużo i pociąga za sobą miliardy dolarów kosztów zdrowotnych i społecznych. Jedną z podstawowych metod zapobiegania upadkom są programy ćwiczeń fizycznych. Metodą niezwykle efektywną i jednocześnie tanią. Niezwykle efektywną, gdyż pozwalającą zmniejszać skutki niekorzystnych zmian zachodzących w organizmie wraz z wiekiem a dzięki temu zmniejszać częstość upadków. Najważniejsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem to zmiana wzorca chodu, wydłużenia czasu reakcji, zwiększenie wychyleń postawy ciała i unoszeniem stóp niżej nad podłoże. Temu potencjalnemu osłabieniu możliwości biologicznych może pomóc program prostych ćwiczeń, którego trudność można zwiększać wybierając kolejny poziom po każdych 2 tygodniach ćwiczeń (rysunek poniżej).