Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Program zapobiegania upadkom seniorów – Programy dla Seniora

Program zapobiegania upadkom seniorów

Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego realizuje program profilaktyczny, którego celem jest zapobieganie upadkom wśród osób starszych.

Upadki osób starszych stanowią poważny problem geriatryczny, społeczny i ekonomiczny. Upadki mogą zdarzyć się zawsze i wszędzie ludziom w każdym wieku. Jednak wraz z wiekiem, szczególnie po 65 roku życia, zwiększa się liczba upadków i nasilenie obrażeń z nich wynikających.

Również skutki upadków osób starszych są często znacznie poważniejsze, niż osób młodych. Powszechne obrażenia z powodu upadków to urazy głowy, złamania barku i przedramienia, złamania kręgosłupa, złamania miednicy i złamania biodra. Dlatego też, każdy upadek może być wydarzeniem zmieniającym życie, które naraża osobę starszą na cierpienie, ogranicza jej mobilność i pozbawia niezależności. Co gorsze, większość pacjentów, szczególnie ze złamaniami w obrębie kończyn dolnych (biodra) nie osiągnie pełnego powrotu do zdrowia. Wielu będzie wymagało stałej opieki ze względu na ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Tym samym, upadki generują nie tylko wysokie koszty leczenia, ale również koszty zapewnienia ciągłej opieki.

Najczęstszymi bezpośrednimi przyczynami upadków są: potknięcia, pośliźnięcia, zaburzenia równowagi, wynikające z pośpiechu i czynników środowiskowych oraz pogarszającej się z wiekiem sprawności fizycznej. Większość poważnych urazów i złamań jest wynikiem upadku w domu, zwykle związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak chodzenie po schodach, chodzenie do łazienki, sprzątanie lub praca w kuchni. Zagrożenie stanowią śliskie lub mokre nawierzchnie, słabe oświetlenie, nieodpowiednie obuwie, wysokie progi i zagracone drogi w domu. Również poza domem jest wiele czynników zwiększających ryzyko upadku – nierówne powierzchnie ciągów komunikacyjnych, krawężniki, brak uchwytów w środkach komunikacji i zmieniające się warunki atmosferyczne (zalegający śnieg, oblodzenie).

Zagrożenie upadkami jest wyższe u osób, u których stwierdza się upośledzenie wzroku, słuchu czy współistnienie przewlekłych chorób. Również przyjmowanie niektórych środków farmakologicznych może zwiększać ryzyko upadku.

Na szczęście wielu upadkom można zapobiec dzięki zmniejszeniu liczby czynników ryzyka. Poza warunkami środowiskowymi, do czynników ryzyka, na który mamy bezpośredni wpływ zalicza się sprawność fizyczną. Powinniśmy uświadomić sobie, że nie wiek jest tym czynnikiem, który zwiększa ryzyko upadku osób starszych a spadek siły mięśniowej, gibkości i równowagi. Także niska sprawność krążeniowo-oddechowa może dodatkowo zwiększać ryzyko upadku, gdyż wpływa na szybki rozwój zmęczenia, co z kolei prowadzi do większej liczby popełnianych błędów.

Dlatego też, w ramach programu zapobiegania upadkom należy zaproponować takie ćwiczenia, które poprawiają te parametry sprawności fizycznej, albo też, spowalniają ich pogorszenie wraz z wiekiem.