Spotkanie z przedstawicielami samorządów

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów uczestniczącymi w Programie. Omówiono wszystkie szczegóły związane z realizacją Programu oraz przekazano materiały promocyjne.