Program 2023

Spotkanie organizacyjne (ON-LINE)​ 30-06-2023
Spotkanie z koordynatorami  gmin biorących udział w programie. Na spotkaniu omówiono założenia programu oraz forma współpracy. Uczestnicy spotkania otrzymali niezbędne materiały dotyczące programu w formie elektronicznej.


Szkolenie Trenerów​ (ON-LINE) 01-09-2023
Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:
⦁ Ogólne zasady dotyczące programu.
⦁ Pierwsza pomoc.
⦁ Bezpieczeństwo treningu osób po 60 roku życia.
⦁ Psychologiczny aspekt aktywności fizycznej seniorów.
⦁ Metody i środki treningu równowagi.


Badania kwalifikacyjne dla uczestników programu odbyły się na przełomie lipca ​sierpnia oraz września 202​3
W ramach kwalifikacji wykonano:
⦁ Badanie ogólnolekarskie (badanie EKG, konsultacja kardiologiczna)
⦁ Analizę składu ciała
⦁ Testy sprawności fizycznej
⦁ Przeprowadzono również ankietę oceny jakości życia


Badania kontrolne odbyły się na przełomie listopada oraz grudnia 2023​
W ramach badań wykonano:

⦁ Testy sprawności fizycznej
⦁ Analizę składu ciała
⦁ Przeprowadzono ankietę oceny jakości życia
⦁ Przeprowadzono ankietę dotyczącą satysfakcji z udziału w programie