Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102 Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82 Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/gregsoft/ftp/programydlaseniora.pl435435/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91 Programy dla Seniora

Szanowni Państwo

Tegorocznym celem kolejnej edycji programu jest kontynuacja założeń z lat poprzednich. Chcielibyśmy, aby seniorzy poprzez aktywny udział w programie regularnie pracowali nad swoją sprawnością fizyczną w oparciu o wytyczne programowe.

 

Obecna edycja programu ma na celu stałe poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia,czynnego spędzania wolnego czasu oraz zapobiegania upadkom osób po 60-tym roku życia.

 

Głównym założeniem programu jest PROMOCJA aktywności ruchowej osób po 60 tym roku życia, która jest istotnym elementem mającym wpływ na poprawę sprawności natury fizycznej,ale i psychicznej osób uczestniczących w programie.

Zachęcamy wszystkich uczestników do aktywnego udziału w programie, a przedstawicieli wszystkich samorządów do aktywnej promocji w realizacji przedsięwzięcia.

,,Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej „SPORTVITA” Sp. z o.o., jako koordynator tegorocznej edycji programu podjął szereg działań organizacyjnych, których efektem będzie wprowadzenia wielu zmian w podejściu do idei zdrowego stylu życia, jak i roli aktywności fizycznej osób starszych.

 

 

Dowiedz się, co możesz zrobić, aby zachować zdrowie i sprawność – dla siebie i swoich bliskich!

Program zapobiegania upadkom seniorów

Odkryj nowe sposoby prowadzenia inspirującego życia poprzez ćwiczenia fizyczne i zdrowe odżywianie.

Zdrowy styl życia seniorów

Odkryj nowe sposoby prowadzenia inspirującego życia poprzez ćwiczenia fizyczne i zdrowe odżywianie.

Zadbaj o formę

Chcesz być w formie? Bez względu na poziom zaawansowania, te wskazówki pomogą Ci uzyskać lub utrzymać dobrą sprawność fizyczną.

Zdrowe odżywianie

Te ukierunkowane na zdrowe żywienie informacje i porady
zapewnią Ci sukces.